image Presentació

image Referències sobre tecnologies de la parla i ensenyament de la pronúncia d’una llengua estrangera

image Enllaços sobre tecnologies de la parla i ensenyament de la pronúncia d’una llengua estrangera

image Enllaços a demostracions de sistemes de conversió de text a parla

Cr¸dits