El futur dels llenguatges

Joaquim Llisterri

uab
Grup de Fonètica
Seminari de Filologia i Informàtica
Departament de Filologia Espanyola
Universitat Autònoma de Barcelona
Edifici B, 08193 Bellaterra, Barcelona
Joaquim.Llisterri@uab.es
http://liceu.uab.cat/~joaquim

Col·legi Logopedes de Catalunya

1er Congrés del Col·legi de Logopedes de Catalunya
Barcelona
26 de juny de 2003