Resum

Presentació

La comunicació persona - màquina

La comunicació mediatitzada per ordinador

tornar endarrere