Màquines que parlen i que escolten: el paper de la fonètica en el desenvolupament de les tecnologies de la parla

Joaquim Llisterri

uab
Grup de Fonètica
Departament de Filologia Espanyola
Universitat Autònoma de Barcelona
Edifici B, 08193 Bellaterra, Barcelona

Joaquim.Llisterri@uab.cat
http://liceu.uab.cat/~joaquim

CLUB14

CLUB 14
Catorzè Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona
Aplicacions de la fonètica

Secció de Lingüística Catalana, Departament de Filologia Catalana
Universitat de Barcelona
Barcelona, 13 de novembre de 2006