Exemples sonors

Llisterri, J. (2007). Màquines que parlen i que escolten: el paper de la fonètica en el desenvolupament de les tecnologies de la parla. A J. Carrera i C. Pons (Ed.), Aplicacions de la fonètica. Catorzè Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona (p. 139-169). Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias. Consultat a http://liceu.uab.cat/~joaquim/publicacions/Llisterri_07_Fonetica_Tecnologies_Parla.pdf

Text de referència

«Unes 1.500 persones es manifesten contra el Barcelona Meeting Point.

Diversos collectius que lluiten contra l’especulació immobiliària s’han manifestat aquest migdia a Barcelona per a protestar contra la celebració del Barcelona Meeting Point. La concentració, que ha aplegat unes 1.500 persones, ha sortit de la plaça dels Països Catalans darrere una pancarta amb el lema 'Es riuen de nosaltres a la cara!' i ha anat fins al recinte firal de Montjuïc. Allà, davant un important cordó policial, s’ha dissolt.Abans de dissoldre's, els manifestants han representat una partida de Monopoly entre un jove i un especulador, que es disputaven un pis de protecció oficial de dotze metres quadrats.

Aquesta no és pas la primera acció de protesta contra la celebració del Barcelona Meeting Point. Dimarts una cinquantena de manifestants es van concentrar a la plaça de Sant Jaume» (VilaWeb, dissabte 11 de novembre de 2006).

Conversors emprats

La Salle (Secció de Teoria del Senyal, Departament de Comunicacions i Teoria del Senyal, Enginyeria i Arquitectura La Salle, Universitat Ramon Llull)
http://cepheus.salleurl.edu/www/ttsweb.htm

Verbio Technologies
http://www.verbio.com/

Loquendo
http://www.loquendo.com/en/demos/demo_tts.htm

Lectura del text sencer

La Salle

Verbio - Meritxell

Verbio - Pau

Loquendo - Montserrat

Loquendo - Jordi

El tractament previ del text (§2.1)

«1.500» (La Salle)

«amb el lema ‘Es riuen de nosaltres a la cara!’» (Verbio - Meritxell)

«amb el lema ‘Es riuen de nosaltres a la cara!’» (Verbio - Pau)

«s’ha dissolt.Abans de dissoldre's» (Loquendo - Jordi)

L’anàlisi lingüística (§2.2)

«1.500 persones» (Loquendo - Jordi)

La transcripció fonètica automàtica (§2.3)

«celebració del» (La Salle)

«Plaça dels Països» (La Salle)

«entre» (Verbio - Pau)

«entre» (Verbio - Meritxell)

«protesta» (Verbio - Pau)

«policial» (Verbio - Meritxell)

«policial» (Verbio - Pau)

«policial» (La Salle)

«migdia» (La Salle)

«migdia» (Verbio - Meritxell)

«migdia» (Verbio - Pau)

«concentrar a la» (La Salle)

«celebració» (Verbio - Meritxell)

«celebració» (Verbio - Pau)

«celebració» (Loquendo - Jordi)

«celebració» (Loquendo - Montserrat)

«especulació» (La Salle)

«aquest» (La Salle)

«aquest» (Verbio - Meritxell)

«aquest» (Verbio - Pau)

«aquest» (Loquendo - Jordi)

«aquest» (Loquendo - Montserrat)

«Meeting Point» (La Salle)

«Meeting Point» (Verbio - Pau)

«Meeting Point» (Loquendo - Jordi)

«Monopoly» (Verbio - Pau)

«Monopoly» (Verbio - Meritxell)

L’assignació de prosòdia (§2.4)

«acció de protesta» (Verbio - Meritxell)

«acció de protesta» (Verbio - Pau)

«contra la celebració» (Verbio - Meritxell)

«contra la celebració» (Verbio - Pau)

«a la Plaça de Sant Jaume.» (Verbio - Pau)

«manifesten contra el Barcelona» (Verbio - Meritxell)

«aquest migdia a Barcelona per a protestar contra la celebració» (Verbio - Meritxell)

«aquest migdia a Barcelona per a protestar contra la celebració» (Loquendo - Montserrat)

La selecció d’unitats i les unitats de síntesi (§2.5)

«partida» (La Salle)


Màquines que parlen i que escolten: el paper de la fonètica en el desenvolupament de les tecnologies de la parla
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/speech_technology/CLUB14_06/CLUB14_06_Exemples.html
Last updated: 4/10/15 14:28

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.