Presentació

Exemples sonors

Llisterri, J. (2007). Màquines que parlen i que escolten: el paper de la fonètica en el desenvolupament de les tecnologies de la parla. A J. Carrera i C. Pons (Ed.), Aplicacions de la fonètica. Catorzè Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona (p. 139-169). Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias. Consultat a http://liceu.uab.cat/~joaquim/publicacions/Llisterri_07_Fonetica_Tecnologies_Parla.pdf

Demostració del conversor de text en parla, Departament de Comunicacions i Teoria del Senyal, Enginyeria i Arquitectura La Salle, Universitat Ramon Llull

Interactive Text-to-Speech Demo, Loquendo

Verbio Speech Technologies

UPCTTS, Demostració del conversor de text en parla, Grup de Tractament de la Parla, Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions, Universitat Politècnica de Catalunya

Bibliografia sobre tecnologies de la parla

Recursos a Internet sobre tecnologies de la parla

Llisterri, J. (2007). El papel de la fonética en las tecnologías del habla. A M. González González, E. Fernández Rei, i B. González Rei (Ed.), Actas do 3o Congreso Internacional de Fonética Experimental. Santiago de Compostela, 24-26 de outubro de 2005 (p. 23-37). Santiago de Compostela: Xunta de Galicia. Consultat a http://liceu.uab.cat/~joaquim/publicacions/Llisterri_05_Fonetica_Tecnologias_Habla.pdf

Llisterri, J., Carbó, C., Machuca, M. J., Mota, C. de la, Riera, M. i Ríos, A. (2003). El papel de la lingüística en el desarrollo de las tecnologías del habla. A M. Casas i C. Varo (Ed.), VII Jornadas de Lingüística (p. 137-191). Cádiz: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz. Consultat a http://liceu.uab.cat/~joaquim/publicacions/Llisterri_Carbo_Machuca_Mota_Riera_Rios_03_Linguistica_Tecnologias_Habla.pdf

Llisterri, J., Carbó, C., Machuca, M. J., Mota, C. de la, Riera, M. i Ríos, A. (2004). La conversión de texto en habla: aspectos lingüísticos. A M. A. Martí i J. Llisterri (Ed.), Tecnologías del texto y del habla (p. 145-186). Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona - Fundación Duques de Soria. Consultat a http://liceu.uab.cat/~joaquim/publicacions/Llisterri_Carbo_Machuca_Mota_Riera_Rios_04_Conversion_Texto_Habla.pdf

Crèdits