El papel de la fonética en el desarrollo de las tecnologías del habla

Joaquim Llisterri

uab
Grup de Fonètica
Seminari de Filologia i Informàtica
Departament de Filologia Espanyola
Universitat Autònoma de Barcelona
Edifici B, 08193 Bellaterra, Barcelona
Joaquim.Llisterri@uab.es
http://liceu.uab.cat/~joaquim

Universidad de C‡diz

VII Jornadas de Lingüística General
Área de Lingüística General
Universidad de Cádiz
13 de noviembre de 2002