Los sistemas de diálogo

Joaquim Llisterri

uab
Grup de Fonètica
Seminari de Filologia i Informàtica
Departament de Filologia Espanyola
Universitat Autònoma de Barcelona
Edifici B, 08193 Bellaterra, Barcelona
Joaquim.Llisterri@uab.es
http://liceu.uab.cat/~joaquim
FDS

Curso de Industrias de la Lengua
"Conversar con el ordenador: el procesamiento del lenguaje y del habla en los sistemas de diálogo"
Fundación Duques de Soria
Soria, 21 de julio de 2003