Com parlen els ordinadors

Joaquim Llisterri

uab
Grup de Fonètica
Seminari de Filologia i Informàtica
Departament de Filologia Espanyola
Universitat Autònoma de Barcelona
Edifici B, 08193 Bellaterra, Barcelona
Joaquim.Llisterri@uab.es
http://liceu.uab.cat/~joaquim
La Caixa

Cicle "Llengua i Societat"
Fundació La Caixa
Auditori Narcís de Carreras, Girona
28 de maig de 2002