Les tecnologies de la parla

Joaquim Llisterri

Grup de Fonètica
Seminari de Filologia i Informàtica
Departament de Filologia Espanyola
Universitat Autònoma de Barcelona
Edifici B, 08193 Bellaterra, Barcelona
Joaquim.Llisterri@uab.es
http://liceu.uab.cat/~joaquim

Universitat de Lleida

Les tecnologies de la informació i la comunicació i la societat de la informació
Universitat de Lleida
6 de novembre de 2001