image Presentació

bibliografia Referències generals sobre tecnologies de la parla

bibliografia Referències sobre síntesi de la parla

bibliografia  Referències sobre reconeixement de la parla

bibliografia Referències sobre sistemes de diàleg

www Recursos a la web sobre tecnologies de la parla

www Recursos a la web sobre síntesi de la parla

www Demostracions de sistemes de conversió de text a parla

www Recursos a la web sobre reconeixement de la parla

www Recursos a la web sobre sistemes de diàleg

materials Materials de l’assignatura de tercer cicle "Tecnologies de la parla" (curs 2000-2001)

Crèdits