Conocimiento fonético y tecnologías del habla

Conocimiento lingüístico en las tecnologías del habla

Tipología de trabajos sobre conocimientos lingüísticos en las tecnologías del habla

Fonética y tecnologías del habla

Conocimiento fonético en la conversión de texto en habla

Conocimiento fonético en el reconocimiento automático del habla

Conocimiento fonético en los sistemas de diálogo

Llisterri, J. (2007). El papel de la fonética en las tecnologías del habla. En M. González González, E. Fernández Rei, y B. González Rei (Eds.), Actas do III Congreso Internacional de Fonética Experimental. (pp. 23-37). Santiago de Compostela: Xunta de Galicia.

Llisterri, J. (2007). Màquines que parlen i que escolten: El paper de la fonètica en el desenvolupament de les tecnologies de la parla. En J. Carrera, y C. Pons (Eds.), Aplicacions de la fonètica. Catorzè Colloqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona. (pp. 139-69). Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias.

Llisterri, J. (2009). Las tecnologías del habla en las lenguas románicas ibéricas. Studies in Hispanic and Lusophone Linguistics, 2(1), 133-180.


Pautas para un trabajo sobre evaluación general de los módulos lingüísticos un sistema de conversión de texto en habla (Màster Oficial en Tractament de la Informació i Comunicació Multilingüe - Especialitat PLN, Departament de Filologia Francesa i Romànica, Universitat Autònoma de Barcelona)

Pautas para un trabajo de evaluación experimental de los módulos lingüísticos de un sistema en el ámbito de las tecnologías del habla [Documento en francés] (Màster Oficial en Tractament de la Informació i Comunicació Multilingüe - Especialitat PLN, Departament de Filologia Francesa i Romànica, Universitat Autònoma de Barcelona)

INTSINT, International Transcription System for Intonation

Crèdits