Les tecnologies de la parla

Joaquim Llisterri

UAB
Grup de Fonètica
Seminari de Filologia i Informàtica
Departament de Filologia Espanyola
Universitat Autònoma de Barcelona
Edifici B, 08193 Bellaterra, Barcelona
Joaquim.Llisterri@uab.es
http://liceu.uab.cat/~joaquim
Humanitats i Noves Tecnologies
Jornades de Traducció i Eines Informàtiques
Sa Nostra, Caixa de Balears
Universitat de les Illes Balears
Conselleria d'Educació i Cultura
24 de gener de 2002
cartell