La síntesis del habla

Joaquim Llisterri

Grup de Fonètica
Seminari de Filologia i Informàtica
Departament de Filologia Espanyola
Universitat Autònoma de Barcelona
Edifici B, 08193 Bellaterra, Barcelona
Joaquim.Llisterri@uab.es
http://liceu.uab.cat/~joaquim

I Jornadas de Tecnologías del Habla

Universidad de Sevilla - Universidad de Granada

USUGR

7 de noviembre de 2000