line_red

Tecnologies de la parla I

line_red

Joaquim Llisterri

3 crèdits, continguts fonamentals, curs 1996-97

line_red

Objectius

L’objectiu del curs és familiaritzar els estudiants amb el treball pràctic en la síntesi dels elements segmentals i suprasegmentals de la parla com a eines de validació d'hipòtesis en fonètica experimental i com a components essencials dels sistemes de comunicació oral persona - màquina.

line_red

Continguts

1. La síntesi de la parla

Objectius i aplicacions. Paràmetres i condicionaments en els sistemes de síntesi. Tècniques de síntesi de la parla: codificació de l’ona sonora, síntesi paramètrica i conversió de text a parla.

2. Síntesi dels elements segmentals

Models de síntesi dels elements segmentals: síntesi LPC i síntesi per formants. La síntesi per formants: el model de la font i el filtre i els paràmetres de control del sintetitzador. El model de síntesi per formants de Klatt: principis generals i implementació. La validació perceptiva de la síntesi.

3. Síntesi dels elements suprasegmentals

La modelització de l’entonació per a la síntesi. L’estilització de corbes melòdiques: principis generals i eines. La validació perceptiva de la síntesi.

line_red

Avaluació

Els estudiants hauran de dissenyar i portar a terme un experiment en el qual es validi perceptivament mitjançant la síntesi una hipòtesi sobre les característiques fonètiques d’una classe de sons o d’un conjunt de patrons melòdics.

line_red

Bibliografia fonamental

line_red

Programa i bibliografia bāsica - Tecnologies de la parla I (1996-1997)Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/speech_technology/Tecnol_parla_1996/Progr_i_bibl_basica.html
Last updated: 08/08/06 08:15

line_red