line_red

Tecnologies de la Parla I (1996-1997)

line_red

Joaquim Llisterri

Departament de Filologia Espanyola,
Edifici B, Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra, Barcelona

Fax: (93) 581.16.86

Correu electrònic: Joaquim.Llisterri@uab.es

line_red

ball_red Presentació general

ball_red Organització del curs

ball_red Programa i bibliografia bàsica

ball_red Guions i bibliografies

1. La síntesis del habla

2. Síntesis de los elementos segmentales

3. Síntesis de los elementos suprasegmentales

ball_red Recursos relacionats amb l’assignatura


line_red

Tecnologies de la parla I (1996-1997)
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/speech_technology/Tecnol_parla_1996/Tecnologies_de_la_Parla_96_97.html
Last updated: 08/08/06 08:22

line_red