line_red

Organització del curs

line_red

Aquest document presenta els aspectes organitzatius més importants de l’assignatura "Tecnologies de la Parla I" tal com es portarà a terme durant el curs 1996-97.

Horari i aula

Les sessions de classes presencials tindran lloc els dimecres de 17.30 a 20.30h a l’aula 607 de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Sessions de classe

Les sessions previstes per a les classes presencials són les següents:

5 de març Presentació del curs. Objectius i aplicacions de la síntesi de la parla.
19 de març Paràmetres i condicionamente en els sistemes de síntesi. Tèniques de síntesi.
2 d’abril Models de síntesi dels elements segmentals. La síntesi LPC. La síntesi per formants. El model de font i filtre. Paràmetres de control d’un sintetizador
30 d’abril El model de síntesi per formants de Klatt: principis generals i implementació. La validació perceptiva de la síntesi.
14 de maig La síntesi dels elements suprasegmentls. Modelització de l’entonacio per a la síntesi
4 de juny L’estilització de corbes melòdiques: principis generals i eines. La validació perceptiva de la síntesi.
18 de juny Presentació del treball dels estudiants

Activitats del curs

Les activitats del curs seran de diversos tipus, tal com s’explica a continuació:

ball_blue Classes presencials, impartides pel professor de l’assignatura, en el dies i hores indicats més amunt.

ball_blue Treball personal de l’estudiant, realitzat a partir dels guions i les bibliografies per a cada tema i del recursos relacionats amb l’assignatura que es troben en la plana de Web del curs. Aquest treball és essencials per al bon seguiment de l’assignatura i constitueix un aspecte tan important com les classes presencials. Pot recolzar-se naturalment, amb la consulta per correu electrònic al professor.

ball_blue Treball de curs realitzat pels estudiants (individualment o en grup), que s’haurà d’exposar breument en la sessió del 18 de juny i presentar per escrit en el termini que estableixi la Secretaria de la Facultat.

ball_blue Discussió a través de correu electrònic tant individual (entre el professor i un estudiant, o entre estudiants) com en grup (entre tots els participants en el curs) dels aspectes relacionats amb el contingut i la forma de l’assignatura. Donat que aquest any dóna per primer cop el curs combinant les classes presencials amb els recursos que ofereix Internet, el seguiment del seu desenvolupament és especialment important.

Eines per a la docència

La principal eina docent del curs, al marge de les classes presencials, és la plana de Web de l’assignatura, que s’anirà actualitzant i enriquint amb les aportacions de tots els participants en el curs al llarg de l’any.

En aquesta plana es troben el programa general del curs, els guions i les bibliografies de cada tema, alguns articles citats a la bibliografia i una sèrie d’enllaços a altres planes de Web que contenen materials rellevants per al contingut del curs.

Les actualitzacions de la plana es comunicaran als estudiants per correu electrònic als estudiants. Tots els participants del curs poden contribuir, a traés del professor, que actua com a editor de la plana, a enriquirla amb materials o enllaços a altres planes o amb materials de producció pròpia (esborranys del treball de curs, articles en preparació, publicacions) que vulguin fer accessibles a tot el grup.

La segona eina important per a la docència de l’assignatura és el correu electrònic, adeçat tant a tot el grup enviant un missatge a tpjll@liceu.uab.es com a cadascun dels participants en el curs:

Carme Carbó carbo@liceu.uab.es
Marta Estrada marta@prosodia.uab.es
Mònica Estruch monica@liceu.uab.es
Dolors Hernndez brendez@redestb.es
Albert López alo@dragonet.es
Jordi Renom jrenom@liceu.uab.es
Montse Riera montse@liceu.uab.es
Miyuki Takasawa miyuki@liceu.uab.es

Naturalment, la biblioteca de la Facultat constitueix també un recurs indispensable. Recordeu que podeu consultar el catàleg mitjançant >telnet a babel.uab.es.

Aprofito per agrair a la Montse Riera tot el seu treball de manteniment de les planes de Web de l’assignatura, sense el qual no seria possible experimentar aquesta nova forma de docència.

line_red

Organització del curs - Tecnologies de la parla I (1996-1997)
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/speech_technology/Tecnol_parla_1996/organitzacio.html
Last updated: 08/08/06 08:09

line_red