Tecnologies de la parla II


Joaquim Llisterri

3 crèdits, continguts fonamentals, curs 1997-98


Objectius

L’objectiu del curs és familiaritzar els estudiants amb el treball pràctic en la realització de sistemes de conversió de text a parla, especialment pel que fa al tractament de la informació fonètica i lingüística pròpia d’aquests sistemes.

PDF Presentació general


Continguts

1. La conversió de text a parla

El desenvolupament dels conversors de text a parla. Aproximacions a la conversió de text a parla. Els principals sistemes actuals. Aplicacions de la conversió de text a parla.

2. Etapes en la conversió de text a parla

El pre-processament del text. La transcripció fonètica automàtica. El processament lingüístic en la conversió de text a parla. La selecció de les unitats i la constitució dels inventaris. El tractament dels elements suprasegmentals: durada i freqüència fonamental. L’assignació de valors de paràmetres acústics.

3. L’avaluació dels sistemes de conversió de text a parla

Avaluació dels elements segmentals. Avaluació de paraules en frases. Avaluació de la comprensió. Avaluació prosòdica. Avaluació de la qualitat global.

Avaluació

Els estudiants hauran de realitzar un treball pràctic relacionat amb alguna de les etapes del procés de conversió de text a parla, a partir del qual es puguin obtenir dades o regles aplicables al desenvolupament d’un sistema real.


Bibliografia fonamentalTecnologies de la parla II (1997-1998)
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/speech_technology/Tecnol_parla_1997/Tecnologies_de_la_Parla_97_98.html
Last updated: 08/08/06 09:29