Guions, bibliografies i materiales per temes

1. La conversió de text a parla

Guió

Bibliografia essencial

Presentacions generals de la conversió de text a parla

Sistemes de conversió de text a parla

Bibliografia complementària

Presentacions generals de la síntesi de la parla

Manuals dedicats a la síntesi de la parla

Reculls i actes de congressos sobre síntesi de la parla

Treballs generals sobre tecnologies de la parla

Recursos a Internet

Planes generals sobre la conversió de text a parla

Sistemes de conversió de text a parla i projectes

Productes de conversió de text a parla

Exemples i demostracions de sistemes de conversió de text a parla

Recursos generals sobre síntesi de la parla

tornar al principi  arrow_gray_left

2. El processament previ del text

Guió

Bibliografia

El processament previ del text i l’anàlisi lingüística

Recursos a Internet

tornar al principi  arrow_gray_left

3. La transcripció fonètica automàtica

Guió

Bibliografia

La transcripció fonètica automàtica

Transcripció fonètica automàtica del castellà

Transcripció fonètica automàtica del català

Recursos a Internet

tornar al principi  arrow_gray_left

4. L’anàlisi lingüística

Guió

Bibliografia essencial

Informació fonològica en la conversió de text a parla

Informació lingüística en la conversió de text a parla

Bibliografia complementària

Recursos a Internet

tornar al principi  arrow_gray_left

5. La modelització dels elements segmentals

Guió

Bibliografia essencial

Modelització dels elements segmentals

Bibliografia complementària

Recursos a Internet

Síntesi dels elements segmentals

tornar al principi  arrow_gray_left

6. La modelització de la prosòdia

Guió

Bibliografia essencial

Modelització de la prosòdia

Bibliografia complementària

Recursos a Internet

Síntesi dels elements suprasegmentals

tornar al principi  arrow_gray_left


arrow_gray_left


Tecnologies de la parla II (2001-2002)
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/speech_technology/Tecnol_parla_2001/Tecn_Parl_01_02_Index_tem.html
Last updated: 4/10/15 10:40