line_red

Calendari de classes
Tecnologies de la parla II
primer semestre, curs 2001-2002
Joaquim Llisterri

line_red

14 de novembrePresentació del curs
Organització i metodologia de treball
21 de novembre1. La conversió de text a parla
28 de novembre2. El processament previ del text
12 de desembre2. La transcripció fonètica automàtica (I)
19 de desembre3. La transcripció fonètica automàtica (II)
9 de gener4. L’anàlisi lingüística
16 de gener4. La modelització dels elements segmentals (I)
23 de gener5. La modelització dels elements segmentals (II)
30 de gener5. La modelització de la prosòdia (I)
6 de febrer5. La modelització de la prosòdia (II)
20 de febrer5. La modelització de la prosòdia (III)

line_red

Calendari de classes - Tecnologies de la parla II (2001-2002)
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/speech_technology/Tecnol_parla_2001/Tecn_Parl_01_02_calend.html
Last updated: 08/08/06 11:00

line_red