Tecnologies de la parla II (2001-2002)

Joaquim Llisterri

Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

3 crèdits, primer semestre
line_red

exclamation point

Aquí es publica informació de darrera hora sobre el desenvolupament de l’assignatura

line_red

Objectius

L’assignatura té com a objectiu presentar els problemes fonètics i lingüístics que es plantegen en el disseny dels sistemes de conversió de text a parla. Per assolir-lo es realitzarà una revisió de cadascun dels mòduls lingüístics que formen un conversor i s’examinarà la informació fonètica i lingüística que s’hi incorpora, revisant els models clàssics i les propostes actuals. Aquesta anàlisi s’emmarcarà en una presentació general de la conversió de text a parla i s’exemplificarà amb la documentació disponible sobre el funcionament de sistemes concrets.

line_red

Programa

1. La conversió de text a parla

2. El processament previ del text

3. La transcripció fonètica automàtica

4. L’anàlisi lingüística

5. La modelització dels elements segmentals

6. La modelització de la prosòdia

line_red

Bibliografia bàsica

Com a bibliografia bàsica s’aconsellen els capítols 1, 4, 5 i 6 de

DUTOIT, T. (1997) An Introduction to Text-to-Speech Synthesis. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers (Text, Speech and Language Technology, 3).

Un resum introductori es pot trobar a

DUTOIT, T. (1999) A Short Introduction to Text-to-Speech Synthesis, TCTS Lab, Faculté Polytechnique de Mons.
http://tcts.fpms.ac.be/synthesis/introtts.html

Altres referències bàsiques són les següents:

ALLEN, J.- HUNNICUTT, M.S.- KLATT, D.H. (with R.C. ARMSTRONG and D. PISONI) (1987) From Text to Speech: The MITalk System. Cambridge: Cambridge University Press (Cambridge Studies in Speech Science and Communication).

KLATT, D.H. (1987) "Review of Tex-to-Speech Conversion for English", Journal of the Acoustical Society of America 82,3: 737-793; in ATAL, B.S.- MILLER, L.J.- KENT, R.D. (Eds.) (1991) Papers in Speech Communication: Speech Processing. New York: Acoustical Society of America. pp. 57-114.

OLIVE, J.P. (1998) "'The Talking Computer': Text to Speech Synthesis", in STORK, D.G. (Ed.) Hal's Legacy: 2001's Computer as Dream and Reality. Cambridge, Mass.: The MIT Press.
http://mitpress.mit.edu/e-books/Hal/chap6/six1.html

RODRÍGUEZ CRESPO, M.A. (1997) "Introducción a la conversión texto-voz", Philologia Hispalensis 11, 2: 177-192.

line_red

Avaluació

Els estudiants podran optar per una de les dues modalitats d’avaluació següents:
(1) Un treball escrit que representi una aportació crítica sobre el paper del coneixement fonètic i lingüístic en la conversió de text a parla.

(2) Un treball experimental sobre algun aspecte relacionat amb la incorporació de coneixement fonètic a la conversió de text a parla.

En ambdós casos, el tema del treball es determinarà conjuntament amb el professor de l’assignatura.

line_red

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola

Horari de classes:
Dimecres de 16 a 17:30h.

Horari d’atenció als estudiants:
dimecres de 12 a 14h, despatx B11/222, Facultat de Filosofia i Lletres
dimecres de 9:30 a 11:30, despatx K2004, Facultat de Traducció i Interpretació
i també a hores prèviament concertades.

Telèfon: 93.581.16.87 (Facultat de Filosofia i Lletres), 93.581.33.85 (Facultat de Traducció) i 93.581.19.12 (Laboratori de Fonètica)

Correu electrònic: Joaquim.Llisterri@uab.es


line_red

Tecnologies de la parla (2001-2002)
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/speech_technology/Tecnol_parla_2001/Tecn_Parl_2001_prog.html
Last updated: 28/8/14 22:06

line_red