Objectius

Continguts

Programa general

Bibliografia essencial

Orientació bibliogràfica general

Guions, bibliografies i materials per temes

Recursos a Internet relacionats amb l’assignatura

Avaluació

Calendari de classes

Horaris de classe i d’atenció als estudiants