line_red

Calendari de classes
Tecnologies de la parla I
curs 2002-2003
Joaquim Llisterri

line_red

 Presentació del curs
La comunicació oral persona-màquina

Les tecnologies de la parla
 La síntesi de la parla (I)
 La síntesi de la parla (II)
 La síntesi de la parla (III)
 La síntesi de la parla (IV)
 El reconeixement de la parla (I)
 EL reconeixement de la parla (II)
 Els sistemes de diàleg (I)
 Els sistemes de diàleg (II)

line_red

Calendari - Tecnologies de la parla (2002-2003)
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/speech_technology/Tecnol_parla_2002/Tecn_Parl_02_03_calend.html
Last updated: 08/08/06 11:24

line_red