Objectius

Continguts

Programa general

Bibliografia essencial

Orientació bibliogràfica general

Guions, bibliografies i materials per temes

Recursos a Internet relacionats amb l’assignatura

Avaluació

Requisits previs

Calendari de classes

Calendari de classes - temari alternatiu

Horaris de classe i d’atenció als estudiants