line_red

Calendari de classes
Tecnologies de la parla

curs 2005-2006

Joaquim Llisterri

line_red

dimecres 22 de febrerSessió presencial
Presentació de l’assignatura
Presentació de l’assignatura
dilluns 6 de marçSessió no presencial
Lectura de:
LLISTERRI, J.- CARBÓ, C.- MACHUCA, M. J.- de la MOTA, C.- RIERA, M.- ROS, A. (2003) "El papel de la lingüística en el desarrollo de las tecnologías del habla", in CASAS GÓMEZ, M. (Dir.) - VARO VARO, C. (Ed.) VII Jornadas de Lingüística. Cádiz: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz. pp. 137-191. http://liceu.uab.cat/~joaquim/publicacions/Llisterri_Carbo_Machuca_Mota_Riera_Rios_03_Linguistica_Tecnologias_Habla.pdf
Tema 1: La comunicació oral persona-màquina
dilluns 13 de marçSessió presencial
Comentari de:
LLISTERRI, J.- CARBÓ, C.- MACHUCA, M. J.- de la MOTA, C.- RIERA, M.- ROS, A. (2003) "El papel de la lingüística en el desarrollo de las tecnologías del habla", in CASAS GÓMEZ, M. (Dir.) - VARO VARO, C. (Ed.) VII Jornadas de Lingüística. Cádiz: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz. pp. 137-191. http://liceu.uab.cat/~joaquim/publicacions/Llisterri_Carbo_Machuca_Mota_Riera_Rios_03_Linguistica_Tecnologias_Habla.pdf
Tema 2: Les tecnologies de la parla
dilluns 20 de marçSessió presencial
Disseny d’un corpus per a l’estudi dels mecanismes prosòdics de desambiguació d’enunciats en castellà
Sobre el disseny de corpus es pot consultar:
El corpus de treball
Una bibliografia sobre entonació i sintaxi es troba a:
http://liceu.uab.cat/~joaquim/phonetics/fon_gen/Bib_fon_gen.html#Referencias_prosodia_sintaxis
Obres de referència per a la descripció fonètica del castellà:
http://liceu.uab.cat/~joaquim/phonetics/fon_esp/fonetica_espanol_bib.html
Tema 3: La síntesi de la parla (1)
dilluns 27 de marçSessió no presencial
Preparació de la versió preliminar d’un corpus d’oracions ambigües que es puguin desambiguar prosòdicament
Tema 3: La síntesi de la parla (2)
dilluns 3 d’abril Tema 3: La síntesi de la parla (3)
dilluns 10 d’abril Vacances de Pasqua
dilluns 17 d’abril Tema 3: La síntesi de la parla (4)
dilluns 24 d’abril Tema 4: El reconeixement de la parla (1)
dilluns 1 de maig Festa del Treball
dilluns 8 de maig Tema 4: El reconeixement de la parla (2)
dilluns 15 de maig Tema 5. Els sistemes de diàleg (1)
dilluns 22 de maig Tema 5: Els sistemes de diàleg (2)
dilluns 29 de maig Tema 5: Els sistemes de diàleg (3)
dilluns 24 de maig Tema 5: Els sistemes de diàleg (4)


Tecnologies de la parla (2005-2006) - Calendari de classes
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/speech_technology/Tecnol_parla_2005/Tecn_Parl_05_06_calend.html
Last updated: 05/02/07 21:04