line_red

Calendari de classes
Tecnologies de la parla

curs 2006-2007

Joaquim Llisterri

line_red

dilluns 19 de febrerLa interacció oral amb els ordinadors. Avantatges i limitacions de la comunicació oral persona - màquina. La multimodalitat en la interacció amb sistemes informàtics.Presentació de l’assignatura

Tema 1: La comunicació oral persona-màquina

dilluns 26 de febrerSessió no presencial

Propostes de lectura:

BAKER, J. M. (2005) "Milestones in speech technology - Past and future!", Speech Technology Magazine, September/October 2005.

FANT, C. G. (2005) "Speech Technology and Research: Retrospect and Prospect", in EUROSPEECH 2005 - INTERSPEECH 2005. Proceedings of the 9th European Conference on Speech Communication and Technology. 4-8 September, 2005. Lisbon, Portugal.

FLANAGAN, J. L. (2005) "Perspectives on the Evolution of Speech Technology", in EUROSPEECH 2005 - INTERSPEECH 2005. Proceedings of the 9th European Conference on Speech Communication and Technology. 4-8 September, 2005. Lisbon, Portugal.

ZUE, V. (2004) "Eighty challenges facing speech input/output technologies", in From Sound to Sense: 50+ Years of Discoveries in Speech Communication. Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA., 11-13 June 2004.

Tema 2: Les tecnologies de la parla
dilluns 5 de marçPresentació general de la síntesi de la parla. Les aplicacions de la síntesi. La síntesi dels estils de parla. La síntesi multimodal. Tema 3: La síntesi de la parla (1)
dilluns 12 de marçTècniques de síntesi de la parla: codificació del senyal sonor, concatenació d’unitats emmagatzemades, síntesi paramètrica, síntesi per regles i síntesi articulatòria.Tema 3: La síntesi de la parla (2)
dilluns 19 de marçLa conversió de text a parla: etapes en la conversió de text a parla i sistemes actuals.Tema 3: La síntesi de la parla (3)
dilluns 26 de marçSessió no presencial

Propostes de lectura:

LLISTERRI, J.- CARBÓ, C.- MACHUCA, M. J.- de la MOTA, C.- RIERA, M.- RÍOS, A. (2004) "La conversión de texto en habla: aspectos lingüísticos", in MARTÍ, M. A. - LLISTERRI, J. (Eds.) Tecnologías del texto y del habla. Barcelona. Edicions de la Universitat de Barcelona – Fundación Duques de Soria (UB, 72). pp. 145-186.

BONAFONTE, A.- ESCUDERO, D.- RIERA, M. (2006) "La conversión de texto en habla", in LLISTERRI, J.- MACHUCA, M. J. (Eds.) Los sistemas de diálogo. Bellaterra - Soria: Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions - Fundación Duques de Soria (Manuals de la Universitat Autònoma de Barcelona, Lingüística, 45). pp. 177-208.

Tema 3: La síntesi de la parla (4)
dilluns 2 d’abril Vacances de Pasqua
dilluns 9 d’abril Vacances de Pasqua
dilluns 16 d’abrilCaracterístiques generals dels sistemes de reconeixement. Àmbits relacionats amb el reconeixement de la parla. Punts de vista en el reconeixement de la parla. El tractament del senyal en el reconeixement de la parla. Estratègies per al reconeixement de la parla. Tema 4: El reconeixement de la parla (1)
dilluns 23 d’abrilLes aplicacions del reconeixement automàtic de la parla. Reconeixement de paraules aïllades. Dictat automàtic. Correcció fonètica i avaluació de la pronunciació en l’ensenyament de llengües. Identificació i verificació automàtiques del locutor. Recuperació d’informació sonora.Tema 4: El reconeixement de la parla (2)
dilluns 30 d’abril No lectiu
dilluns 7 de maigSessió no presencial

Proposta de lectura

LÓPEZ-CÓZAR, R. (2006) "Análisis y gestión del diálogo", in LLISTERRI, J.- MACHUCA, M. J. (Eds.) Los sistemas de diálogo. Bellaterra - Soria: Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions - Fundación Duques de Soria (Manuals de la Universitat Autònoma de Barcelona, Lingüística, 45). pp. 119-152.

Tema 5: Els sistemes de diàleg (1)
dilluns 14 de maigCaracterístiques dels sistemes de diàleg. El disseny dels sistemes de diàleg.Tema 5: Els sistemes de diàleg (2)
dilluns 21 de maigAplicacions dels sistemes de diàleg: sistemes d’informació i sistemes de transaccions.Tema 5: Els sistemes de diàleg (3)
dilluns 28 de maigLa traducció automàtica de la parla.Tema 5: Els sistemes de diàleg (4)
dilluns 2 de juliolData límit de lliurament del treball de curs (primera convocatòria) 
dilluns 3 de setembreData límit de lliurament del treball de curs (segona convocatòria) Tecnologies de la parla (2006-2007) - Calendari de classes
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/speech_technology/Tecnol_parla_2006/Tecn_Parl_06_07_calend.html
Last updated: 27/05/07 19:48