line_red

Calendario de clases
Tecnologies de la parla

curs 2008-2009

Lorraine Baqué
Departament de Filologia Francesa i Romànica

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola

line_red

JUEVES 30 DE OCTUBRE15.30 - 17 Presentación de la asignatura - Lorraine Baqué y Joaquim Llisterri

17 - 18.30 Tema 1: Introducción a las tecnologías del habla (1) - Joaquim Llisterri

[Sesión conjunta con los estudiantes del máster en Lengua Española y Literatura Hispánica: 40812 Aplicación de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) a la Lengua Española]
 
JUEVES 6 DE NOVIEMBREFiesta Mayor de la UAB
JUEVES 13 DE NOVIEMBRETema 1: Introducción a las tecnologías del habla (2) - Joaquim Llisterri

[Sesión conjunta con los estudiantes del máster en Lengua Española y Literatura Hispánica: 40812 Aplicación de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) a la Lengua Española]
JUEVES 20 DE NOVIEMBRETema 2: Los sistemas de síntesis del habla (1) - Joaquim Llisterri

[Sesión conjunta con los estudiantes del máster en Lengua Española y Literatura Hispánica: 40812 Aplicación de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) a la Lengua Española]
 
JUEVES 27 DE NOVIEMBRE11 - 14
Seminario B7-1058
Tema 2: Los sistemas de síntesis del habla (2) - Joaquim Llisterri

[Sesión conjunta con los estudiantes del máster en Lengua Española y Literatura Hispánica: 40812 Aplicación de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) a la Lengua Española]

15.30 - 18.30
Tema 2: Los sistemas de síntesis del habla (3) - Lorraine Baqué


 
JUEVES 4 DE DICIEMBRE 
JUEVES 11 DE DICIEMBRE 
JUEVES 18 DE DICIEMBREComunicat del Deganat de la Facultat de Filosofia i Lletres del 17 de desembre de 2008
"El Rectorat de la UAB ha decidit en sessió extraordinària, avui dimecres 17 de desembre, el cessament immediat de l’activitat acadèmica a la nostra Facultat.
Queden per tant suspeses les classes de les llicenciatures, dels graus i dels màsters de la Facultat i la Junta de Facultat del divendres 19 de desembre.
L’activitat acadèmica es reprendrà a la Facultat el dia 7 de gener del 2009"
 
MARTES 23 DE DICIEMBRE Entrega del Trabajo Práctico 1 (TP1)
JUEVES 25 DE DICIEMBREVacaciones de Navidad 
JUEVES 1 DE ENEROVacaciones de Navidad 
JUEVES 8 DE ENERO11 - 14
Tema 3: Los sistemas de reconocimiento automático del habla (1) - Lorraine Baqué

[sesión conjunta con los estudiantes del máster en lengua española y literatura hispánica: 40812 aplicación de las tecnologías de la información y de la comunicación (tic) a la lengua española]

15.30 - 18.30
Tema 3: Los sistemas de reconocimiento automático del habla (2) - Lorraine Baqué
 
JUEVES 15 DE ENERO11 - 14
Tema 4: Los sistemas de diálogo persona-máquina (1) - Joaquim Llisterri

[Sesión conjunta con los estudiantes del máster en Lengua Española y Literatura Hispánica: 40812 Aplicación de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) a la Lengua Española]

15.30 - 18.30
Tema 4: Los sistemas de diálogo persona-máquina (2) - Joaquim Llisterri

[Sesión conjunta con los estudiantes del máster en Lengua Española y Literatura Hispánica: 40812 Aplicación de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) a la Lengua Española]
 
VIERNES 30 DE ENERO Entrega del Trabajo Práctico 2 (TP2)
LUNES 16 DE FEBRERO Entrega del Trabajo Experimental (TE)Tecnologies de la parla (2008-2009) - Calendari de classes
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/speech_technology/Tecnol_parla_2008/Tecn_Parl_08_09_calend.html
Last updated: 11/1/09 21:04