Tecnologies de la parla

curs 2010-2011

Lorraine Baqué
Departament de Filologia Francesa i Romànica, Universitat Autònoma de Barcelona

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona


Comentarios al trabajo práctico


Comentarios al trabajo práctico - Tecnologies de la parla (2010-2011)
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/speech_technology/Tecnol_parla_2010/Tecn_Parl_2010_TP.html
Last updated: 11/3/16 07:22