Tecnologías del habla

curso 2011-2012

Lorraine Baqué
Departament de Filologia Francesa i Romànica, Universitat Autònoma de Barcelona

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona


Indicaciones generales sobre el trabajo experimental


Indicaciones generales sobre el trabajo experimental - Tecnologies de la parla (2011-2012)
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/speech_technology/Tecnol_parla_2011/Tecn_Parl_2011_TP.html
Last updated: 14/11/11 16:13