Tecnologías del habla

Curso 2012-2013

Lorraine Baqué
Departament de Filologia Francesa i Romànica, Universitat Autònoma de Barcelona

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona


Indicaciones generales sobre el trabajo experimental


Indicaciones generales sobre el trabajo experimental - Tecnologies de la parla (2012-2013)
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/speech_technology/Tecnol_parla_2012/Tecn_Parl_2012_TP.html
Last updated: 6/10/12 12:24