Les tecnologies de la parla

Joaquim Llisterri

uab
Grup de Fonètica
Seminari de Filologia i Informàtica
Departament de Filologia Espanyola
Universitat Autònoma de Barcelona
Edifici B, 08193 Bellaterra, Barcelona
Joaquim.Llisterri@uab.es
http://liceu.uab.cat/~joaquim
tradumàtica
Tradumàtica (Traducció i Noves Tecnologies)
Facultat de Traducció i Interpretació
Universitat Autònoma de Barcelona
24 de maig de 2002