Converses amb les màquines
Les tecnologies de la parla en la Societat de la Informació

Joaquim Llisterri

uab
Grup de Fonètica
Seminari de Filologia i Informàtica
Departament de Filologia Espanyola
Universitat Autònoma de Barcelona
Edifici B, 08193 Bellaterra, Barcelona
Joaquim.Llisterri@uab.es
http://liceu.uab.cat/~joaquim

Les 3 Estacions Científiques de la UAB
Hivern Científic
Universitat Autònoma de Barcelona - Casa de Convalescència UAB
7 de febrer de 2002