Resum

Presentació

Llisterri, J. (2001) "El habla como medio de acceso a la Sociedad de la Información", La Musa Digital 1 (Monográfico: El impacto social de las nuevas tecnologías. La Sociedad de la Información).

Martí, M.A.- Llisterri, J. (2001) "L’enginyeria lingüística en la societat de la informació", Digit-HVM, Revista Digital d'Humanitats (Universitat Oberta de Catalunya) 3.

Llisterri, J. (2001) "Las tecnologías del habla en lengua catalana", Simposio "As linguas minoritarias e as tecnoloxías da fala",VIII Conferencia Internacional de Linguas Minoritarias, Santiago de Compostela, 22 de novembro 2001.

references Referències generals sobre tecnologies de la parla

references Referències sobre síntesi de la parla

references  Referències sobre reconeixement de la parla

references Referències sobre sistemes de diàleg

links Recursos a la web sobre tecnologies de la parla

links Recursos a la web sobre síntesi de la parla

links Demostracions de sistemes de conversió de text a parla

links Recursos a la web sobre reconeixement de la parla

links Recursos a la web sobre sistemes de diàleg

materials Materials de l’assignatura de tercer cicle "Tecnologies de la parla" (curs 2000-2001)

tornar endarrere