Converses amb les màquines. Les tecnologies de la parla en la Societat de la Informació

Joaquim Llisterri

Departament de Filologia Espanyola
Universitat Autònoma de Barcelona

Joaquim.Llisterri@uab.es
http://liceu.uab.cat/~joaquim

Les tecnologies de la parla s’incorporen cada cop més a diversos serveis com ara la consulta per telèfon del correu electrònic, la banca electrònica o els anomenats "portals de veu", que ofereixen l’equivalent parlat d’un portal a la web. Per altra banda, existeixen ja productes comercials de dictat de textos a ordinadors personals, emprats per professionals de molts àmbits.

Aquestes tecnologies tenen com a objectiu general facilitar l’accés als sistemes informàtics mitjançant l'ús de la veu. Una de les seves aplicacions és la conversió de text a parla, una tècnica de síntesi que fa possible la lectura en veu alta d’un document escrit emmagatzemat en suport informàtic. Una segona aplicació és el dictat automàtic, que facilita l’entrada de text en un ordinador utilitzant la tecnologia coneguda com a reconeixement de la parla. La combinació de la síntesi, el reconeixement i les tècniques de gestió del diàleg donen lloc als sistemes interactius, que fan possible una interacció oral entre l’usuari i un sistema informàtic per tal d’obtenir una informació o realitzar una transacció.

En aquesta sessió es presentaran les nocions essencials per a comprendre el funcionament de les aplicacions de les tecnologies de la parla basades en la síntesi, el reconeixement i el diàleg, i es descriuran alguns exemples de les seves possibilitats actuals.Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
Last updated: 13/04/06 10:18