Introducción a las tecnologías del habla

Joaquim Llisterri

UAB

Grup de Fonètica
Departament de Filologia Espanyola
Facultat de Filosofia i Lletres
Edifici B, Universitat Autònoma de Barcelona
E-08193 Bellaterra, Barcelona, Spain
Joaquim.Llisterri@uab.cat
http://liceu.uab.cat/~joaquimAplicació de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) a la llengua espanyola

Màster Oficial en Llengua Espanyola i Literatura Hispánica
Universitat Autònoma de Barcelona
11 de gener de 2011