Les tecnologies de la parla

Joaquim Llisterri

UAB

Grup de Fonètica
Departament de Filologia Espanyola
Facultat de Filosofia i Lletres
Edifici B, Universitat Autònoma de Barcelona
E-08193 Bellaterra, Barcelona, Spain
Joaquim.Llisterri@uab.cat
http://liceu.uab.cat/~joaquimRecerca en Psicologia del Llenguatge: Processament i Comunicació

Màster Oficial en Psicologia de la Cognició i de la Comunicació
Universitat Autònoma de Barcelona, 18 de gener de 2011