Las tecnologías del habla

Joaquim Llisterri

uab
Grup de Fonètica
Seminari de Filologia i Informàtica
Departament de Filologia Espanyola
Universitat Autònoma de Barcelona
Edifici B, 08193 Bellaterra, Barcelona
Joaquim.Llisterri@uab.es
http://liceu.uab.cat/~joaquim

UAM

Aplicaciones de la fonética
Departamento de Filología Española
Universidad Autónoma de Madrid
24 de abril de 2003