Les tecnologies de la parla

Joaquim Llisterri

uab
Grup de Fonètica
Departament de Filologia Espanyola
Universitat Autònoma de Barcelona
Edifici B, 08193 Bellaterra, Barcelona
Joaquim.Llisterri@uab.cat
http://liceu.uab.cat/~joaquim

Universitat de Barcelona

Servei de Tecnologia Lingüística
Facultat de Filologia
Universitat de Barcelona

Seminari "Aplicacions del processament del llenguatge natural"

10 de gener de 2007