La incorporación de conocimientos fonéticos a las tecnologías del habla

Presentación (documento en formato pdf)

Enlaces generales relacionados con las tecnologías del habla

Demostraciones de sistemas de conversión de texto a habla

Sistemas de diálogo

Referencias generales sobre tecnologías del habla

Algunas publicaciones

Llisterri, J. (1997) "Experiències de col·laboració amb empreses en l'àmbit de les humanitats", Fòrum de la Recerca,"Com fer convenis de col·laboració entre la UAB i les empreses. Què poden aprendre de l’experiència?", Universitat Autònoma de Barcelona, 22 d’octubre de 1997.

Aguilar, L.- Garrido, J.M.- Llisterri, J. (1994) "Incorporación de conocimientos fonéticos a las tecnologías del habla", I Congrés de Lingüística General (Panorama de la investigació lingüística a l'Estat Espanyol). Valencia, 15-17 de febrero de 1994. Departament de Teoria dels Llenguatges, Universitat de València.

Llisterri, J. (1988) "Algunes reflexions sobre el paper de la lingüística en la tecnologia de la veu",Límits. Revista d'Assaig i d'Informació sobre les Ciències del Llenguatge 8: 19-32.